Menu

Wat is het verschil tussen VCU en VCA?

Om als bedrijf verantwoord te kunnen werken en een correcte werkomgeving te kunnen bieden aan werknemers, moet er naast human resources gedacht worden aan veiligheid. Dit is zelfs verplicht in vele bedrijfssectoren binnen de Nederlandse arbowetgeving Als bedrijf of wanneer je met werknemers te maken hebt doe je een VCU examen of behaal je een VCA certificaat om aan te kunnen tonen dat er aan de vereiste regelgeving wordt gehouden en dat je bevoegd bent om te kunnen opereren binnen risicovolle werksferen. Wat je zeker niet mag vergeten is dat VCU en VCA twee verschillende certificaten zijn. Aan de hand van dit artikel kun je snel onderscheid maken tussen deze twee certificaten.

Het VCA certificaat

De term VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Middels het VCA certificaat doel je op het verkleinen van risico’s die de veiligheid, gezondheid of het milieu van de werkvloer kunnen aantasten. Om er zeker van te zijn dat een bedrijf volgens de juiste veiligheidsregels werkt en daardoor meer opdrachten kan uitvoeren, neemt een bedrijf een VCA opleiding. Bedrijven die werken in risicovolle omgevingen ondergaan meestal deze cursus. Dus, behaal een VCA certificaat als je als bedrijf opereert in de risicovolle sectors en je aan de hand van een betrouwbaar aanzien meer opdrachten wilt aannemen. Doe een VCU examen in andere gevallen en wanneer je een ander type organisatie bent. 

Het VCU certificaat

Het VCU certificaat heeft een andere betekenis dan het VCA certificaat. VCU staat voor Veiligheid- gezondheid checklist uitzendorganisatie. Zoals je kunt zien doelt het VCA op aannemers en het VCU op uitzendbureaus. Aan de hand van het VCU kunnen deze bureaus personeel uitzenden naar VCA gecertificeerde bedrijven. Daarnaast toon je met een VCU aan dat je als uitzendbureaus geeft om het welzijn en de veiligheid van je personeel op uitvoerend en administratief vlak. Hoewel de functionaliteit van de certificaten dezelfde hoofdgedachte delen, zit het grote verschil in voor wie het certificaat is. Doe een VCU examen als je een uitzendbureau bent of Behaal een VCA certificaat als je een bedrijf bent.